Aktualna izdanja
Ugostiteljstvo i turizam
Croatian Convention & Incentive Magazine
Croatian City Break Magazine
Croatian Health Tourism Magazine
Pretraži
 
Revija UT je službeno glasilo stručnih udruga:
2017.: Izuzetno uspješna godina za ACI d.d.
2017.: Izuzetno uspješna godina za ACI d.d. Prema nerevidiranom izvješću za 2017. godinu, ACI d.d. je lani ostvario ukupne prihode u iznosu od 201,1 milijun kuna, ukupni rashodi iznose 176,1 milijun kuna te je ostvaren pozitivan bruto financijski rezultat u iznosu od 25 milijuna kuna, što je 77 posto više u odnosu na 2016. godinu.
 
Na poslovanje društva u 2017. godini značajan utjecaj imao je izostanak izdašnih prihoda ACI marine Rovinj, u kojoj se provodi kompletna rekonstrukcija i završetak radova očekuje do početka ovogodišnje sezone. Naime, prihodi ACI marine Rovinj proteklih godina su u prosjeku iznosili jedanaest milijuna kuna i njihov izostanak u cijelosti su nadoknadile ostale marine ACI sustava u kojima je registriran značajan porast prihoda.  
 
Poslovni prihodi (prihodi od nautičkih aktivnosti - godišnji, mjesečni, dnevni vez, zakup te ostale usluge nautičarima) ostvareni su u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna, što je jedan posto više u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je kod prihoda od mjesečnog veza registrirana stopa rasta od čak 17 posto, prihoda od zakupa  i sporednih djelatnosti od deset posto, dok su prihodi od ostalih usluga pruženih nautičarima povećani za šest posto te od dnevnog veza za pet posto. Tako prihodi od usluge godišnjeg veza iznose 94,4 milijuna kuna, prihodi od usluge dnevnog (tranzitnog) veza 55,9 milijun kuna, dok su  prihodi od mjesečnog veza dosegli 10,3 milijuna kuna.  Prihodi od zakupa i sporednih djelatnosti iznosi 16 milijuna kuna te prihodi od ostalih usluga nautičarima 11 milijuna kuna.
 
Temeljem podataka o fizičkim pokazateljima, na koje također utječe činjenica da je ACI marina Rovinj lani bila izvan funkcije, na godišnjem vezu u ACI marinama se zaključno sa 31. prosincem 2017. godine nalazilo 3.277 plovila, što je jedan posto više u odnosu na 2016. godinu. Usto je ostvareno ukupno 104.325 brod dana u tranzitu, što je pad od četiri posto, dok je na mjesečnom vezu registriran porast  brod dana od 24 posto.
 
Osim kompletne rekonstrukcije ACI marine Rovinj i lani je nastavljeno sa značajnim ulaganjima u marine unutar sustava kako bi se nautičarima pružila kvalitetnija usluga. Od tih ulaganja valja istaknuti izgradnju bazena travel lifta koji je tijekom sezone stavljen u funkciju, te novouređeno golf vježbalište u ACI marini Dubrovnik, zatim rekonstrukciju betonskih gatova te elektroenergetskog napajanja u ACI marini Vodice, rekonstrukciju pješačkih površina i unutarnje terase restorana u ACI marini Umag kao i rekonstrukciju recepcije u ACI marini Milna. ACI je u 2017. godini dobio i 2,7 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz europskih fondova za pripremu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dvorca Sorkočević koji se nalazi u ACI marini Dubrovnik.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku kojom se ovlašćuje ACI d.d. da u ime Vlade kao davatelja koncesije ishodi lokacijsku dozvolu za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma u Novalji, sukladno Urbanističkom planu uređenja luke Novalja. Radi se o području tri lučka bazena od kojih se jedan odnosi i na luku nautičkog turizma koja po prostornim planovima može imati do 400 vezova za smještaj plovila u moru. Osim navedenog planira se i gradnja pratećih objekata luke nautičkog turizma (upravne zgrade, prostora za mornare, recepcije, trgovačkih,  ugostiteljskih i drugih sadržaja). Dodatno, Odlukom Šibensko-kninske županije ACI d.d. je odabran kao najbolji ponuditelj za dodjelu Koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina. Ugovor o koncesiji potpisan je potkraj prošle godine, a koncesija traje dvanaest godina.
 
Na osnovu iznesenih podataka može se zaključiti da je za ACI d.d. 2017. bila iznimno uspješna godina.

2018-02-28 15:25:01 |Online pretplata
 
  • Naslovnica
 • O nama
 • Naša izdanja
 • Arhiva izdanja
 • Marketing
 • Kontakt
 • ugostiteljstvo i turizam
 • EU fondovi
 • IT i turizam
 • energija i ekologija
 • obrazovanje
 • preporuke i zanimljivosti
 •