Aktualna izdanja
Ugostiteljstvo i turizam
Croatian Convention & Incentive Magazine
Croatian City Break Magazine
Croatian Health Tourism Magazine
Pretraži
 
Revija UT je službeno glasilo stručnih udruga:
2014.godina: Sve najbolje!
2014.godina: Sve najbolje! Puno je događanja u turizmu obilježilo 2013. godinu. Već prvog dana nove godine uvedena je fiskalizacija, kada je započela i primjena niže stope PDV-a, a nešto kasnije usvojena je Strategija razvoja hrvatskog turizma… Ovu godinu obilježio je i ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali i problemi s uvođenjem viza i prespora reorganizacija sustava… Iz svakoga od tih događanja može se izvući neka pouka i pronaći uzroci određenih pojava koje nameću dvojbu jesmo li u razvojnom smislu mogli učiniti više u vremenu iza nas.
U tom pogledu unatrag uvijek valja objektivno sagledati sve prednosti i nedostatke kako bismo mogli ići dalje, a sada i na drugačiji način kako bismo došli do željenog cilja i premostili sve prepreke. Da je vrijeme za nove ideje, poglede, pa čak i ljude koji će znati u zajedništvu graditi i vlastite potencijale složni su svi sudionici  UT-ove blagdanske ankete, jer želja i planova je puno, a put do cilja traži i neke nove snage.
Na tom putu trebat će znanja, mudrosti, ali i dovoljno hrabrosti da se osigura odgovarajući utjecaj i na donošenje odluka kojima se kroji sudbina turizma i diktira tempo njegova razvoja. Turizam je došao do točke od koje samo snagom vlastitog zajedništva može ići dalje da bi bio još jači i ostvario planom zacrtane ciljeve, a na tom putu morat će ojačati suradnju i sa svim institucijama na svim razinama društva. Turizam će trebati znati i jasno artikulirati svoje stavove, uvijek ističući važnost struke i vrijednosti rada u turizmu, u kojemu s razlogom danas mnogi pronalaze mogućnosti za posao i osobni razvoj. Spoznaja da takvo razmišljanje prevladava u izjavama sugovornika blagdanske  ankete UT-a zacijelo najavljuje nove vjetrove koji sada pušu i bude nadu da je sazrelo vrijeme za neke ključne zaokrete u razvoju hrvatske turističke ponude već u 2014. godini.
SRETNO I - SLOŽNO!

2014-01-01 17:03:58 |Online pretplata
 
  • Naslovnica
 • O nama
 • Naša izdanja
 • Arhiva izdanja
 • Marketing
 • Kontakt
 • ugostiteljstvo i turizam
 • EU fondovi
 • IT i turizam
 • energija i ekologija
 • obrazovanje
 • preporuke i zanimljivosti
 •