Aktualna izdanja
Ugostiteljstvo i turizam
Croatian Convention & Incentive Magazine
Croatian City Break Magazine
Croatian Health Tourism Magazine
Pretraži
 
Revija UT je službeno glasilo stručnih udruga:
Plastika u rijekama: Beč i Bratislava u borbi protiv onečišćenja Dunava
Plastika u rijekama: Beč i Bratislava u borbi protiv onečišćenja Dunava Najnovija istraživanja pokazala su kako je Dunav, najduža rijeka u Europi, ujedno i najzagađenija rijeka na našem kontinentu. Dunav protječe kroz deset zemalja, između ostalog i Hrvatsku, te ima značajan doprinos u njihovom gospodarstvu i turizmu. Kako bi popravili kvalitetu vode i bolje upravljali ovim vodenim resursom, znanstvenici iz Beča i Bratislave uključili su se u europski projekt PlasticFreeDanube koji će se odvijati do 2020. godine. U sklopu tog projekta znanstvenici će analizirati plastični otpad iz rijeke veći od pet milimetara koji se nalazi na određenom području. Za potrebe istraživanja odabrana je dionica između Beča i Gabčíkova u Slovačkoj, u ukupnoj dužini od sto kilometara, jer se na tom relativno malom području nalaze dva glavna europska grada, nacionalni park, dvije elektrane te pritoci drugih rijeka. Znanstvenici su zaključili kako će istraživanjem na toj dionici moći sakupiti dovoljno materijala za analizu koja će kasnije poslužiti za razvoj novih znanja o štetnom utjecaju plastičnog otpada na rijeke i njihov ekosustav.
 
Zagađenost rijeka je veliki ekološki problem jer onečišćene rijeke imaju podjednako štetan utjecaj na regionalni razvoj i globalni ekosustav. Cilj europskog projekta PlasticFreeDanube je ukazati na tu činjenicu i podići svijest građana o zaštiti okoliša.
 
 

2019-05-28 14:22:48 |Online pretplata
 
  • Naslovnica
 • O nama
 • Naša izdanja
 • Arhiva izdanja
 • Marketing
 • Kontakt
 • ugostiteljstvo i turizam
 • EU fondovi
 • IT i turizam
 • energija i ekologija
 • obrazovanje
 • preporuke i zanimljivosti
 •