Aktualna izdanja
Ugostiteljstvo i turizam
Croatian Convention & Incentive Magazine
Croatian City Break Magazine
Croatian Health Tourism Magazine
Pretraži
 
Revija UT je službeno glasilo stručnih udruga:
Paket turističkih zakona: Uključite se u javnu raspravu!
Paket turističkih zakona: Uključite se u javnu raspravu!  
Povećanje ukupne učinkovitosti sustava turističkih zajednica, unapređenje destinacijskog upravljanja  te  osiguranje  dostatnog izvora financiranja  glavni su  zadaci  nacrta prijedloga   tri turistička zakona - Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,  Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  koji su  upućeni na javnu raspravu otvorenu  do  18.  listopada.  
Primjena  novopredloženih zakona, nakon provedene rasprave i  procedure usvajanja,  započela bi  od 2020. godine, čime  bi se  svim subjektima omogućila prilagodba promjenama.

Cappelli: Vrijeme je za nove zadaće sustava TZ

„Postojeći zakonodavni okvir – kako je  na konferenciji za novinare istaknuo ministar turizma i predsjednik  Hrvatske turističke zajednice  Gari Cappelli  - ispunio je svoju  zadaću  ali i postao ograničavajući faktor razvoja turizma i  jačanja njegove konkurentnosti. Sada  ga dovodimo na razinu na kojoj treba biti u 21. stoljeću, kako bi bio pokretač jačanja gospodarstva te generator zapošljavanja. 
“Predloženi zakonski okvir sadrži promjene koje su usmjerene u pravcu razvoja i jačanja destinacijskog menadžmenta na lokalnoj i regionalnoj razini, redefinira zadaće svih razina sustava turističkih zajednica, a HTZ nastoji pozicionirati kao nacionalnu marketinšku instituciju sa ključnim zadaćama usmjerenim prema jačanju prepoznatljivosti branda na međunarodnom tržištu., naglasio je  direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić  najavivši i  novi ključ raspodjele prihoda. Što  je novo?

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Osnovno načelo  koje se prijedlogom  zakona  želi postići jest, kako je rečeno, uspostava sustava po načelu destinacijskog menadžmenta  a  naglasak  se stavlja na depolitizaciju, racionalizaciju  te poticanje udruživanja na  zajedničkim projektima. Također, novi sustav  napušta piramidalnu strukturu te Hrvatska turistička zajednica kao nacionalna turistička organizacija  više nije  nadležna za njihov nadzor   i koordinaciju. Umjesto toga, HTZ  fokus stavlja  na inozemnu promociju kako bi Hrvatsku  što bolje  pozicionirali na svjetskom turističkom tržištu. Kako  bi regionalne i lokalne turističke  zajednice  e što 
uspješnije  izvršavale svoje  zadaće,  redefinirana je i raspodjela  sredstava boravišne pristojbe i  članarine.   Prema novom modelu, regionalne turističke zajednice dobit će 15% prihoda iz turističke pristojbe i članarina što je pet posto više nego do sada.  Hrvatska turistička zajednica, prema novoj raspodjeli dobit će 20 posto, što je pet posto manje nego do sada, a lokalne turističke zajednice u postotku ostaju na istoj razini kao i do sada – odnosno na 65 posto od ukupnih prihoda.
Novost  je  i to što gradonačelnici  odnosno župani mogu   ali i ne moraju biti  predsjednici  turističkih zajednica, što znači da na to mjesto može biti  izabrana druga osoba - član skupštine TZ-a.
 
Zakon o turističkoj pristojbi

 Prijedlog zakona  najavljuje  decentralizaciju pa odluku o visini boravišne pristojbe više neće donositi Vlada RH na prijedlog Ministarstva turizma, već – unutar zadanog okvira -  županijske skupštine, odnosno gradska skupština Grada Zagreba, i to za svaki pojedini grad odnosno općinu.  Novim nacrtom ovog Zakona uspostavlja se i nova raspodjela sredstava od turističke pristojbe. Novost je Fond za udružene turističke zajednice  te nova raspodjela kojima regionalne turističke zajednice dobivaju pet posto više. 
Vezano uz raspodjelu turističke pristojbe u nautici, do sada raspodjela sredstava je bila po modelu da je 40% sredstava uplaćivano turističkoj zajednici na čijem se području ostvaruje nautički promet, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijem se području ostvaruje nautički promet, a preostalih 50% HTZ-u. Novi prijedlog nalaže raspodjelu  65 posto turističkoj zajednici, 15 posto  nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijem se području ostvaruje nautički promet, a preostalih 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici.  Dodatno, pri izradi ovog zakona posebna briga se vodila o svim potpomognutim područjima koja su, nakon razvrstavanja po razredima, u novom prijedlogu razvrstana u prvu do četvrtu skupinu za koja se turistička pristojba može odrediti u iznosu umanjenom do 30% sukladno odluci Vlade RH  prema stupnju razvijenosti.
 
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pri izradi  prijedloga ovog zakona željelo  se smanjiti administrativno opterećenje na poduzetnike, obrtnike i sve privatne iznajmljivače te pravedniji model obuhvata obveznika kao i raspodjele sredstava uplaćenih od članarine.  Novim prijedlogom obveznici plaćanja članarine postaju banke i to u dijelu za prihode u bilanci iz skupine “prihod od provizija i naknada” – s obzirom na to da im se prihod u tom segment poslovanja znatno povećava tijekom intenzivnog dijela  turističke godine. Novim prijedlogom  smanjuje se broj stopa za obračun članarine s dosadašnjih 28 na 5 te se briše dio obveznika članarine: djelatnosti kao što je pomorski i obalni prijevoz robe, rad sportskih objekata, računalno programiranje, informacijske uslužne djelatnosti, prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, umjetničko stvaralaštvo, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje.
Vezano uz  administrativno rasterećenje, članarina za privatne iznajmljivače i OPG-ove po novom  će se modelu plaćati u paušalu, odnosno po krevetu – na taj način pojednostavljuje se model plaćanja članarine za te dvije skupine subjekata čime se obuhvat obveznika plaćanja članarine nastojalo učiniti pravednijim. I u ovom se slučaju u nacrtu posebna skrb vodila o potpomognutim područjima na kojima članarina iznosi 20% manje od propisane.

Poziv na javnu raspravu

Građani se pozivaju da se uključe u javnu raspravu putem portala e-Savjetovanje putem označenih poveznica: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizmaZakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama.

2018-09-24 16:45:16 |Online pretplata
 
  • Naslovnica
 • O nama
 • Naša izdanja
 • Arhiva izdanja
 • Marketing
 • Kontakt
 • ugostiteljstvo i turizam
 • EU fondovi
 • IT i turizam
 • energija i ekologija
 • obrazovanje
 • preporuke i zanimljivosti
 •